Nowy Zarząd PDUW

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

Mamy przyjemność ogłosić, że we wczorajszych wyborach wyłonił się nowy Zarząd Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich (PDUW), w którego składzie znaleźli się:
Przewodniczący – Dominik Delczyk (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr),
Wiceprzewodniczący – Stanisław Supplitt (Wydział Lekarski UMW),
Sekretarz – Kamila Chrobot (Wydział Nauk Społecznych UWr).

Wszystkim składamy serdeczne gratulacje, życzymy sukcesów i owocnej pracy! Jednocześnie bardzo dziękujemy dotychczasowym członkom zarządu za ich pracę, wkład oraz zaangażowanie!

Kongres Doktoranckich Porozumień Lokalnych – zapisy!

Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich oraz Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich, dzięki współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów ogłaszają rekrutację uczestników na Kongres Porozumień Lokalnych pod nazwą „Nauka gwarantem rozwoju regionalnego” w ramach zadania publicznego „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanym dalej „BoN”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku”.

Celem zadania publicznego jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie motywów i form współpracy sfery nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako istotnych aspektów wynikających z konieczności podniesienia poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienia jej powiązań z biznesem oraz wzrostu jej międzynarodowej konkurencyjności.

Realizacji tego celu ma służyć organizacja 2-dniowego Kongresu Porozumień Lokalnych „Nauka gwarantem lokalnego rozwoju” z udziałem środowiska nauki – reprezentowanego przez doktorantów, jak również przedstawicieli magistratu i przedsiębiorstw. Podczas paneli dyskusyjnych poświęconych tematom współpracy szkół doktorskich z otoczeniem społeczno-gospodarczym, możliwościom rozwoju młodych naukowców, korzyściom wynikającym z włączania doktorantów w strategiczne projekty rozwoju lokalnego etc. Poza panelami dyskusyjnymi odbędą się prezentacje dokonań doktoranckich kół naukowych, a także prezentacje przedsiębiorstw w zakresie możliwości pozyskiwania od nich środków grantowych dla młodych naukowców zachęcając tym samym do współpracy nauki i biznesu. Ponadto w ramach kongresu przeprowadzone zostaną profesjonalne szkolenia przygotowujące do pisania wniosków grantowych, tworzenia portfolio biznesowego w mediach społecznościowych, a także dotyczące komercjalizacji wiedzy naukowej.

Termin wydarzenia: od 25 października (piątek) do 26 października (sobota) 2019 r.
Miejsce wydarzenia: Politechnika Wrocławska
Maksymalna liczba miejsc objętych całkowicie BEZPŁATNYM uczestnictwem: 50
Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.10.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Więcej informacji i zapisy na stronie: https://krd.edu.pl/kongres-porozumien-lokalnych-nauka-gwarantem-rozwoju-regionalnego/

Wrocławski Bal Doktoranta 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkie doktorantki i wszystkich doktorantów uczelni wrocławskich do udziału w VIII Wrocławskim Balu Doktoranta, który odbędzie się już 2 lutego 2019 r. w restauracji Letnia na terenie wrocławskiego ZOO (ul. Wróblewskiego 1-5).

Koszt udziału to 120zł od osoby.
Bilety dostępne są na stronie polibudka.pl/WBD2019

Spieszcie się. Liczba miejsc ograniczona!!! 🙂

Do pobrania: Regulamin wydarzenia 

Kibicuj doktorantom z całej Polski!

Nie musisz grać aby świetnie się bawić na V Mistrzostwa Doktorantek i Doktorantów w Siatkówce Halowej!

Zapraszamy również kibiców, aby dopingować doktorantki i doktorantów z całej Polski podczas walki o zwycięstwo!

Harmonogram rozgrywek (24.11.2018):
10:00-13:00 Faza grupowa rozgrywek
14:00-15:00 Konkurs wiedzy z infografik
15:00-16:00 Faza półfinałowa
16:00-18:00 Faza finałowa