Kongres Doktoranckich Porozumień Lokalnych – zapisy!

Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich oraz Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich, dzięki współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów ogłaszają rekrutację uczestników na Kongres Porozumień Lokalnych pod nazwą „Nauka gwarantem rozwoju regionalnego” w ramach zadania publicznego „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanym dalej „BoN”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku”.

Celem zadania publicznego jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie motywów i form współpracy sfery nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako istotnych aspektów wynikających z konieczności podniesienia poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienia jej powiązań z biznesem oraz wzrostu jej międzynarodowej konkurencyjności.

Realizacji tego celu ma służyć organizacja 2-dniowego Kongresu Porozumień Lokalnych „Nauka gwarantem lokalnego rozwoju” z udziałem środowiska nauki – reprezentowanego przez doktorantów, jak również przedstawicieli magistratu i przedsiębiorstw. Podczas paneli dyskusyjnych poświęconych tematom współpracy szkół doktorskich z otoczeniem społeczno-gospodarczym, możliwościom rozwoju młodych naukowców, korzyściom wynikającym z włączania doktorantów w strategiczne projekty rozwoju lokalnego etc. Poza panelami dyskusyjnymi odbędą się prezentacje dokonań doktoranckich kół naukowych, a także prezentacje przedsiębiorstw w zakresie możliwości pozyskiwania od nich środków grantowych dla młodych naukowców zachęcając tym samym do współpracy nauki i biznesu. Ponadto w ramach kongresu przeprowadzone zostaną profesjonalne szkolenia przygotowujące do pisania wniosków grantowych, tworzenia portfolio biznesowego w mediach społecznościowych, a także dotyczące komercjalizacji wiedzy naukowej.

Termin wydarzenia: od 25 października (piątek) do 26 października (sobota) 2019 r.
Miejsce wydarzenia: Politechnika Wrocławska
Maksymalna liczba miejsc objętych całkowicie BEZPŁATNYM uczestnictwem: 50
Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.10.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Więcej informacji i zapisy na stronie: https://krd.edu.pl/kongres-porozumien-lokalnych-nauka-gwarantem-rozwoju-regionalnego/