Nowy Zarząd PDUW

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

Mamy przyjemność ogłosić, że w we wczorajszych wyborach wyłonił się nowy Zarząd Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich (PDUW), w którego składzie znaleźli się:
Przewodniczący – Dominik Delczyk (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr),
Wiceprzewodniczący – Stanisław Supplitt (Wydział Lekarski UMW),
Sekretarz – Kamila Chrobot (Wydział Nauk Społecznych UWr).

Wszystkim składamy serdeczne gratulacje, życzymy sukcesów i owocnej pracy! Jednocześnie bardzo dziękujemy dotychczasowym członkom zarządu za ich pracę, wkład oraz zaangażowanie!