Członkowie PDUW

W ramach PDUW zrzeszone są następujące wrocławskie uczelnie:

  • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
  • Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Wrocławski