Kontakt

Przewodniczący

mgr inż. Marek Damski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

kontakt@pduw.edu.pl