Regulamin i rejestracja

Termin i miejsce wydarzenia: 23-25 listopada 2018 r., Wrocław

Oferujemy bezpłatny udział w zawodach dla maksymalnie 42 osób (6 drużyn po 6-7 zawodników każda), a w tym:

  • bezpłatny udział w części sportowej (Mistrzostwa),
  • bezpłatny udział w praktycznym szkoleniu i treningu siatkówki,
  • bezpłatny udział w warsztatach z aktywnego trybu życia i jego wpływu na zdrowie,
  • bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas wydarzenia.

Przed dokonaniem rejestracji uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Ogłoszenia rekrutacyjnego oraz Regulaminem, które znajdują się poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 października 2018 r. lub do wyczerpania miejsc

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego przez kapitana drużyny oraz załączenie w nim następujących skanów podpisanych dokumentów:

  • skan podpisanej akceptacji regulaminu (Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
  • skan podpisanej zgody na przetwarzanie wizerunku (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Link do formularza rejestracyjnego:  https://goo.gl/forms/dhj2KneQhEmhk3se2

Ogłoszenie o rekrutacji: Ogłoszenie – MDDSH Wrocław 2018

Regulamin MDDSH Wrocław 2018: