Zarząd PDUW

Przewodnicząca Porozumienia:
mgr Joanna Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski)

Wiceprzewodniczący Porozumienia:
mgr inż. Piotr Frąckiewicz (Politechnika Wrocławska)

Sekretarz:
mgr Katarzyna Gil (Dolnośląska Szkoła Wyższa)