Zarząd PDUW

Przewodniczący Porozumienia:
mgr inż. Marek Damski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Wiceprzewodniczący Porozumienia:
mgr inż. Tomasz Nowobilski (Politechnika Wrocławska)

Sekretarz:
mgr Katarzyna Kot (Uniwersytet Wrocławski)